Meidän järvemme?

20130506-114523.jpg

Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran kaivos, maailman suurimmaksi kaavailtu avolouhoskaivos, tuhoaa ympäristöä massiivisella vauhdilla. Kaivosyhtiö laskee prosessivetensä pohjoiseen ja etelään laskeviin vesistöihin. Kansallisesti erittäin merkittävä Oulujärven vesistö on suuressa vaarassa saastua peruuttamattomasti metallicocktailista ja limoittua kemikaaleista. Metallien ja kemikaalien yhteisvaikutukset ovat hyvin huonosti tunnettuja.

Nuasjärvi – Kainuun helmi – on Sotkamon ja Kajaanin matkailun sydän. Vapaa-ajanviettopaikka vailla vertaa kuvattuna 500 markan seteliin Urho Kekkosen kaveriksi. Kun seuraava sukupolvi kasvaa aikuisiksi, on täysin mahdollista, että me olemme tuhonneet heidän ympäristönsä käyttökelvottomaksi.

Milloin on aika kertoa se heille?

20130506-114452.jpg

20130506-122527.jpg

Nuas

-Antti

Advertisements

Räikeä eriarvoisuus. Case: kaivokset.

Ruka
Jouluiloa Rukalla Kuusamossa – taustalla Riisitunturin kansallispuisto. Lumenpeittämän järven takaa alkaa kaivoshankealue. Se jatkuu yhtämittaisena Riisitunturille ja kauas pohjoiseen kietoutuen Oulangan kansallispuiston ympärille. Rukatunturi on Suomen suurin ja tärkein vapaa-ajankeskus.

Yleisradio uutisoi tänään “Lukuisilla suojelualueilla kaivoshankkeita“. Kaivostoiminta luo Suomeen räikeää eriarvoisuutta. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Tänä kesänä avattava hopeakaivos Sotkamo Silver sijaitsee kiinni Hiidenportin kansallispuistoa. Keski-Suomessa sijaitseva Leivonmäen kansallispuisto on 100% saarrettu kaivoshankkeilla. Itä-Lapissa Urho Kekkosen kansallispuiston erittäin merkittäviä luontoarvoja Nuorttijoessa vakavasti uhkaa Soklin kaivos. Aivan kiinni Yllästunturin viihdekeskusta ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa suunnitellaan Talvivaara-kokoluokan avolouhoskaivosta. Ylläksen maisematielle kaivos loistaa ja pölyttää ympäri vuoden alle 10km päässä. Kuusamossa kulta- ja uraanikaivos suunnittelee laskevansa prosessivetensä Oulangan kansallispuistossa ja Karhunkierroksella sijaitsevaan Oulankajokeen. Metallicoctail-sumua voi käydä nauttimassa Kiutakönkään-putouksen legendaarisessa kansallismaisemassa.

Hyvät ystäväni. Kaivostoiminta Suomessa on huonosti kontrolloitua ja valvottua, siitä Talvivaara on täydellinen esimerkki. Korvauksia menetetyistä luontoarvoista sekä erityisesti menetetyn omaisuuden arvosta ei yksittäisen kansalaisen ole mahdollista saada. Esimerkiksi romahtanut vapaa-ajankiinteistön arvo sijoituskohteena sekä käyttöarvo lomanviettopaikkana ovat rahassa mitattavia menetyksiä, joihin ei ole mahdollista saada mitään kompensaatiota. Loma-asunnon sijaitseminen 400m avattavan kaivoksen avolouhoksen reunasta ei riitä 2010-luvun Suomessa korvauksiin. Tiedän sen kokemuksesta.

Kaivostoiminta Suomessa on mielivaltaista, huonosti ohjattua ja kaivostoiminnan kompensaatiorakenne on täysin kestämätön. Myymme kotimaamme luonnonvarat pilkkahintaan ja kansantaloutemme arvonalennus jää täydellisesti meidän veronmaksajien maksettavaksi. Kaivosten elinikä on maksimissaan joitain vuosikymmeniä, minkä jälkeen niistä tulee ongelmajätettä. Alueellisesti erittäin tärkeät, pitkäjänteiset ja kestävät elinkeinot kuten matkailu ja elämyspalvelut ovat nousseet vastustamaan kaivostoiminnan haittavaikutuksia, mutta vaikuttaa, että helppoja ratkaisuja kaipaava poliittinen eliitti ja talouden etujärjestöt ovat haluttomia käymään laaja-alaista keskustelua.

Ei ole liian myöhäistä vaikuttaa. Jokainen meistä voi vaikuttaa toimillamme ja asenteillamme. Kaivostoiminta Suomessa on erittäin eriarvoistava ja läpinäkymättömästi hoidettu liiketoiminta. Me voimme itse valita, hyväksymmekö tällaista vielä vuonna 2013.

umppari_mm
Umpihankihiihdon MM -kisojen yöleiri Syötteen kansallispuisto. Kaivoshankealueet tunkeutuvat Syötteen kansallispuiston sisälle.
Vappukinkerit Ylläksellä. Talvivaara-kokoluokan kaivossuunnitelma sijaitsee 9km päässä Hannukaisessa. Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon suksii afterin terassilta 600m. Ylläksen huipulta sijaitsevat parhaat aitiopaikat suoraan avolouhoksen sydämeen.
Levin pääsiäinen. Tunturi on kaivosmotissa kaikista ilmansuunnista.
Tornion- ja Tenojoki ovat Euroopan tärkeimpiä lohijokia. Tornionjoki on uhanalaisen Itämerenlohen erittäin merkittävä kutujoki. Se on Talvivaara-kokoluokan kaivoksen valuma-alue Hannukaisesta Ylläksellä sekä Ruotsin Pajalaan suunnitellun kaivoksen valuma-alue. Tenojoen latvavesille Norjan Kaaresuvannon ja Kaarasjoen alueille tehtiin massiivisia kaivoshankevarauksia viime vuonna. See more here.

Semmosta.

-Antti

Behind the Scenes – Home Away from Home

Earlier I wrote an article about Hiking and Photography. In that article I only talked about hiking in summer time. Here are some photos from behind the scenes in winter conditions. Home away from home.

#1
Transportation by skies. Method of carrying load either a sled or a backpack depending on the terrain.

20130123-192430.jpg

#2 In case you are in tundra dig yourself a wind wall / cover. When the storm blasts by it’s nice to sleep in safety 🙂

20130123-185845.jpg

20130123-185910.jpg

20130123-190011.jpg

Above the tent is dug into the south facing hill side so that the wind blasting from north won’t be an issue.

#3
Then just wait for the lights and in the mean while do what ever passes the time like perfecting the home away from home.

20130123-185856.jpg

#4
Shoot the light. In the polar night light is a scarce resource. You can spend it by either photographing or moving from one location to another. If however it’s clear skies and moonshine, you have lots of time to do both.

20130123-185925.jpg

#5
In case it’s stormy, you have plenty of time to enjoy the excellent fell cuisine that you hopefully brought with you 😉 Note the direction of the snow in the second picture below – 20 m/s.

20130123-185938.jpg

20130123-185827.jpg

#6
Small things matter. A) Be aware of your surroundings, B) allocate your time to shooting and moving based on the quality of light available and C) be prepared. Opportunities don’t usually happen by a chance.

20130123-190000.jpg

20130123-190018.jpg

20130123-190047.jpg

Happy mid winter!

-Antti

Uutisia – Raakkuja etsitään Teno- ja Näätämöjokien vesistöissä ja Käsivarren suojelualueiden kehittäminen

2010-johka-Ohcejohka

Raakku- eli jokihelmisimpukkakantoja selvitetään Pohjois-Lapissa

Suomalais-norjalaisessa yhteistyöprojektissa selvitetään Pohjois-Lapin raakkukantojen tilaa tavoitteena lajin parempi suojelutaso. Tutkijat ovat kiinnostuneita erityisesti Teno- ja Näätämöjokien vesistöjen raakkutilanteesta, sillä alueiden raakkukannat ovat huonosti tunnettuja.

Raakku suosii puhtaita ja happipitoisia lohikalavirtavesiä, joiden kivikkoisissa pohjissa hietikot ja soraikot vaihtelevat. Erityisesti suojaa antavat koivu tai muut varjostavat rantapusikot luovat hyvän biotoopin raakkujen esiintymiselle. Mikäli löydät joen rannalta simpukoiden kuoria tai havaitset vedessä eläviä raakkuja, kannattaa asiasta ilmoittaa Metsähallituksen tutkijoille. Yhteystiedot löytyvät linkistä.

Raakku eli jokihelmisimpukka – Metsähallitus
Pohjoisen Lapin raakkuvesiä tutkitaan – Metsähallitus

Osallistu Käsivarren ja Kilpisjärven alueen kehittämiseen

Metsähallitus tarjoaa 7.-11.5.2012 kaikille avoimen mahdollisuuden osallistua verkossa keskusteluun Käsivarren ja Kilpisjärven suojelualueiden kehittämiseen. Verkkokeskustelu on osa laajempaa alueen hoidon ja käytön suunnittelua. Näkemyksiä kaivataan, ja nyt on hyvä tilaisuus ilmaista mielipiteensä alueen suojelusta.

Osallistu Käsivarren ja Kilpisjärven alueen kehittämiseen – Metsähallitus

-Antti

Min(d)e the cap!

The National Landsurvey of Finland -agency (Maanmittauslaitos) opened up its vast database of geographic information for the masses. The picture above (CLICK FOR LARGER) presents the current state of mining related reservations in Central Lapland made mostly by foreign multinational corporations to the national treasure of us Finns – our clean and beautiful nature. Inside the concentration on the left are Levi and Ylläs, two of the most important leisure centers of Finland. The municipality of Sodankylä in the middle is basically one large mine field.

Beyond the shear size of the land mass reserved for destruction is the fact that at the same time down south in Talvivaara all the possible measurements and observations indicate that the current state of the art in clean tech mining in Finland has sunken deep beyond acceptable levels. Ethical mining in Finland is hogwash – it’s a myth way bigger than Santa Claus. At the same time that Talvivaara and e.g. Raahe gold mine have vast environmental problems we are having a fire sale in Lapland to exploit strategic and diminishing natural and national resources. Local municipalities are left basically with just income from wages from mines but have to cope with pollution and damages to the nature. In comparison Norway takes a 68% cut from all the income from oil production with in its borders. At the same time Finnish Minister of Employment and Economy is reluctant to even talk about taxing ore exploitation in Finland.

The newly elected Finnish president Sauli Niinistö stated a couple of weeks ago, that he believes the mining industry will be Finland’s new Nokia – the locomotive of our economy. Has it come to this: from high premium knowledge intensive economy to low premium primary production? At the same time that we are transferring to decreasing returns from our resources, us citizens have to fight for our rights to own property and rights to own land. Large land areas next to the mines have lost major shares of their value but the mining corporations refuse to pay adequate compensation. The “new” mining legislation from a couple of years back was watered over in favor of mining industry and to disadvantage to private citizens. In practice this means that us highly educated citizens need to spend our time promoting our own rightfully earned rights to prosper and let opportunities to create value in life slip away in order to stand up against negligence and short sightedness.

What about Santa then? His home, the Korvatunturi fell, is cornered next to Russian border by mines from West and South. Maybe its time for the exodus of one more Finnish national treasure.

-Antti